Overweging


Je kunt je eenzaam voelen als je niet gelooft, maar weet dan dat er toch iemand is die met jou meegaat,
ook al ben je niet gelovig. Dan is er toch nog altijd iemand die met je mee gaat.
Tot m'n vijftiende jaar heb ik niet geloofd, maar kijk op m'n site bij "geloof",
en dan merk je van zelf wel dat er wel iets is. Mij heeft het wel en nog steeds geholpen.